Hi everyone,

Please join us in celebrating International Creole Day on October 28, 2019 at Duke University. Below is the flyer for further details. [N ap tann ou pou vin selebre Jounen Entènasyonal Kreyòl la ak nou nan Duke  University. W ap jwenn plis detay sou jounen an nan afich ki anba mesaj la.]

Location: Ahmadieh Family Conference Hall, R, 240, 2204 Erwin Road
Durham, NC 27708

Lectures, food, and music.