Hi all,

Join us in celebrating International Creole Day at Duke University via zoom on 10/28/2021 from 5:30 to 7:30 pm EST. Register here to receive the zoom link at https://duke.is/44bu5

See the flyer for further details.

Regards,

Bonjou tout moun,

N ap tann nou tout pou vin selebre Jounen Entènasyonal Lang Kreyòl la ak nou sou zoom nan dat 28 oktòb 2021 an soti 5:30-7:30 pm EST. Enskri non w la https://duke.is/44bu5

Gade afich la pou plis detay.

Respè,